Make your own free website on Tripod.com
OnderkantAanmeldenAlle zaken betreffende aanmelding en opzegging van het lidmaatschap
alsmede tussentijdse mutaties en adreswijzigingen e.d. dienen te geschieden
bij het bestuur. Dit kan schriftelijk naar het adres of per email (zie
Contact) .
Dit opzeggen dient te gebeuren voor de 31 mei van het lopende jaar.
Inlichtingen omtrent competitie, tournooien e.d. kunt u verkrijgen bij Feike Tuinhof.
Het bestuur komt regelmatig bij elkaar en roept minimaal een keer per jaar
een algemene ledenvergadering bijeen. Daarnaast vertegenwoordigt zij
de vereniging naar buiten toe en is zij eerste aanspreekpunt
voor derden, als ook voor leden met problemen betreffende tafeltennis
of alles wat daar mee samenhangt.

Om aan te melden kunt nu terecht bij Contact.


Tafeltennis, een sport voor iedereen!

ttv vinkhuizen


Bovenkant
by Tafeltennis vereniging Vinkhuizen